Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

mruczenie
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed

May 29 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaimpressive impressive
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaimpressive impressive

May 07 2018

0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaimpressive impressive

April 24 2018

mruczenie
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viapoppyseed poppyseed
mruczenie
3764 5a3c
Reposted fromnezavisan nezavisan viaimpressive impressive

April 12 2018

mruczenie
mruczenie

March 31 2018

mruczenie
9060 5a6d
mruczenie
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viapoppyseed poppyseed

March 20 2018

mruczenie
0207 0e3d 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viapandorcia pandorcia

March 17 2018

mruczenie

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viapoppyseed poppyseed

February 17 2018

mruczenie
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamaybeyou maybeyou

February 12 2018

mruczenie
4711 c4be 500
Reposted fromhagis hagis viaimpressive impressive

February 06 2018

6932 dbff

November 03 2017

mruczenie
mruczenie
mruczenie
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaimpressive impressive

October 28 2017

mruczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl